Call: 667-549-875| Email: info@example.com

Sample Page

Välkommen till Köper Sterbhus i Stockholm!
Vi tar hand om dödsbon från golv till tak!
Vi hjälper dig med allt!
Tryggt – snabbt – bekymmerfritt!! 

Det finns mycket att tänka på vid ett dödsbo och vi kan hjälpa dig med råd och tips.
Vi kan hjälpa dig med allt från att sälja huset till att städa det innan dess. Så du kan tryggt lämna över ansvar och allt jobb till oss på Köper Sterbhus i Stockholm. Dessutom så samarbetar vi med olika mäklare, begravningsentreprenörer, advokater och gode män så vi kan använda av vårt kontaktnät för att vi ska kunna hitta och skräddarsy en lösning som passar just för dig.

Vi erbjuder dig en kostnadsfri värdering både på fastigheten men dessutom även på innehållet i huset, möbler, husgeråd, tavlor och så vidare. Vi ger dig ett kostnadsförslag med alla kostnader vad det innebär för dig. Uppdelat i olika poster så du får en överblick på allt i hopa på ett sätt så att du har lätt för att förstå alla uppgifterna.

Köper Sterbhus i Stockholm har funnits i över tio år och har en bred erfarenhet inom både fastigheter och att kunna värdera och uppskatta saker och tings värde. Våra medarbetare står för kvalitet och trygghet för dig som kund. Vårt upptagningsområde är hela Stockholm med alla grannkommunerna.
Dessutom så finns det möjligheter för dig som sätter bo att hitta en fastighet som kanske skulle passa dig som handen i handsken samtidigt som du hittar allt du kan tänkas du behöver när du skaffar ett nytt hem i vår butik. Eller så går du på någon av våra aktioner.

Vår butik är öppen alla dagar!
Du hittar oss i Solna på Vintervägen 43

Du når oss via vår mejl:                                 info@köpersterbhusstockholm.se
Eller på telefon:         08 – 25 64 13, 0708 – 25 64 13
 Vad betyder sterbhus? 

Sterbhus – Är ett gammalt ord för vi idag kallar för dödsbo. Och ett dödsbo är kvarlåtenskapen efter en avliden person. Dödsboet räknas som en juridisk person. Som kan vara make/maka och barn. Kvarlåtenskapen ska en lag förtecknas i en bouppteckning inom tre månader efter dödsfallet.
Fram till arvsskiftet förvaltas kvarlåtenskapen av de efterlevande som har arvsrätten till den avlidnes egendom. En sådan person kallas antingen dödsbodelägare, eller efterarvinge för den som har rätt att få ut sitt arv först efter att en dödsbodelägare har avlidit. De beslutar gemensamt om vad som ska göras som till exempel avluta konto, sälja värdepapper eller sälja en fastighet.
Ett dödsbo kan också förvaltas av en boutredningsman eller av en testamentsexekutor. Dödsboet upplöses när arvskiftet är avslutat och all kvarlåtenskap har fördelas mellan arvingarna.
Dödsboet står för alla kostnader för begravning, även de närmaste anhörigas omkostnader för begravningen kan belasta dödsboet, så som till exempel sorgkläder, transporter, vistelsekostnader och så vidare.
Sterbhus är från början ett lånord från tyskan men används ytterst sällan idag i det svenska allmänna språket eller i lagtexter.

Sidrebar


Vi på Köper Sterbhus har funnits sedan 2005 då vi flyttade in i våra lokal på Vintervägen 43 i Solna för att kunna erbjuda företagare och privatpersoner flytta, rensa och röja efter dödsbon eller flytta från ett ställe till annat med mera.
Vi erbjuder fullkomlig trygg, kvalificerad hjälp för dig som beslutar dig för att anlita våra tjänster.
Våra medarbetare har lång erfarenhet allt från att kunna värdera till att ta hand om dina föremål på det allra bästa sättet.
Vill du ha referenser så kan vi naturligtvis även erbjuda detta.
Välkommen att höra av dig!
Du når oss på mejlen:                       info@köpersterbhusstockholm.se

Eller per telefon under kontorstid:  08 – 25 64 13, 0708 – 25 64 13